formanskastezka
CSENDE

O projektu

Představení projektu, informace o záměru a realizaci.

Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Dožice

Realizátorem projektu je Obec Mladý Smolivec. Projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Stavbu cyklostezky provedla firma STRABAG a.s.

Předmětem realizace projektu je vybudování bezmála 3 km dlouhé cyklostezky, nacházející se na trase, která v 16. a 17. st. sloužila formanům jako významná zemská stezka. Formanská stezka vedla z Příbrami nebo Dobříše na Klatovy a bavorské Řezno. Výjimečná je tím, že v západní části katastru Starého Smolivce, kudy prochází, došlo před 390 roky, během stavovského povstání, ke střetnutí císařských vojsk s armádou českých stavů. V okolí této stezky se nachází řada historických památek. Stezka spojuje obce Starý Smolivec a Dožice.

Po trase cyklostezky mohou návštěvníci využít třech odpočívadel, kde jsou umístěny stoly, lavičky, stojany na kola, odpadkové koše. Dále je po trase umístěno šest informačních tabulí, které informují návštěvníky a místní obyvatele o historickém významu a zajímavostech nacházejících se v okolí stezky.
Stezka může v zimních měsících sloužit běžkařům a zbytek roku může být využívána cyklisty pro cykloturistiku i cyklodopravu, pěšími turisty nebo jako dráha pro inlinenové bruslení.

Projekt zahrnuje vybudování 2 950 m dlouhé cyklostezky, která je provedena ve dvou úsecích:

  1. Dožice – silnice II/177 Radošice – Mladý Smolivec, dlouhý 1 420 m (úsek 1)
  2. Silnice II/177 Radošice – Mladý Smolivec – Starý Smolivec, dlouhý 1 530 m (úsek 2)

Celková investice na vybudování cyklostezky byla 13 893 068,35 Kč, z toho dotace bude činit 11 809 108,04 Kč. Dotace byla poskytnuta z operačního programu ROP NUTS II Jihozápad, osa: Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory: Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, číslo výzvy: 17. ROP NUTS II Jihozápad (zvýšení podílu ekologicky šetrných forem turistiky na cestovním ruchu v regionu).

Projekt byl realizován od roku 2009, fyzická realizace projektu byla od 1. 5. 2012 do 30. 6. 2013.

Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk, telefon: 371 585 145, ou@mladysmolivec.cz

webdesign: Spinao s.r.o.