formanskastezka
CSENDE

Formanská cyklostezka očima turistů aneb příspěvky z návštěv cyklostezky

Příspěvky a několik fotografií od paní Řehořové a pana Vildta.

PO STOPÁCH FORMANŮ PĚŠKY

V sobotu 14. září 2013 uspořádala Komunitní škola Kasejovice ve spolupráci s turistickým oddílem Blamiš Blatná pochod z Kasejovic na nově zbudovanou Formanskou stezku Starý Smolivec-Dožice. Týden před plánovaným výšlapem silně pršelo, a tak do poslední chvíle nevěděli organizátoři, zda se akce vůbec uskuteční.

Počasí turistům nakonec přálo a sobotní ráno slibovalo slunečný den. Na náměstí v Kasejovicích se sešlo kolem dvaceti nadšenců, aby pokořili stylově trasu kolem dvaceti kilometrů. První zastavení pochodu směřovalo k nově opravenému křížku před budovou Agrochovu Kasejovice. Pak se cesta ubírala v dobré náladě směr Újezd, Předmíř a Zámlyní, kde se skupinka musela „proplížit“ palbou myslivců lovících kachny. Asi po dvou kilometrech už vítala zúčastněné obec Metly a následovala příjemná procházka v polích a loukách do Starého Smolivce. Zde se všichni posilnili v místním hostinci a nic nebránilo vykročit na slibovanou Formanskou stezku.

Cesta stoupala do mírného kopce, ale hned u první informační tabule o Starém Smolivci se všem za odměnu naskytl kouzelný výhled do kraje. I socha Brdského anděla z dílny Václava Česáka, jako by zvěstovala další příjemná zastavení. Naopak nedaleký kamenný kříž mlčky připomněl místo tragické události a oko turistů se stále mohlo těšit krásným výhledem.

Mírným klesáním se skupinka ocitla před památníkem bitvy, ke které došlo roku 1620 mezi císařskými vojsky a armádou českých stavů během stavovského povstání. Název Na Vraždě zrovna nevybízel k romantickému posezení, ale právě zde si většina zúčastněných posilnila za masivním dřevěným stolem kávou a zákuskem z domova, aby po chvíli pokračovala k pozůstatkům Kocova mlýna.

Cesta vedla nyní v těsné blízkosti lesa, a tak se nadšení houbaři každou chvilku vzdálili za vidinou pořádného úlovku. Naopak ti ostatní se v útrobách lesa pokusili najít pomník zběhlého ruského zajatce G. I. Pimonoviče.

Jedno z posledních zastavení patřilo kapličce sv. Anny z roku 1831 u Radošic a pak už se cesta vinula mezi loukami směr Dožice, kde vyhlíží do kraje světem zapomenutá kaplička sv. Izidora patrona rolníků. Zde se všichni pomyslně rozloučili se stezkou s tím, že se určitě příště uvidíme v zimě na běžkách nebo na jaře na kolech.

Další kroky turistů pak už směřovaly přes Dožice do Budislavic konkrétně do hostince U Křížů, kde čekala na všechny výborná polévka na zahřátí. Blížil se konec putování, a tak všichni obdrželi malou upomínku na pochod v podobě letáčku s datem a názvem pochodu a připomínkou, aby se nezapomněli zastavit u poutní kaple sv. Vojtěcha na Boučku, která proslula léčivým pramenem.

Do cíle na náměstí v Kasejovicích došli nakonec všichni a to dokonce maminky s kočárky a dětmi předškolního věku. Během cesty se ke skupince přidalo několik jednotlivců z Újezda, Zámlyní, Kasejovic a Chloumka. Celá akce byla zakončena návštěvou výstavy zahrádkářů a včelařů z Kasejovic. Děkujeme všem za účast, komunitní škole za nápad vyrazit na místa, která si zaslouží určitě naši pozornost a nashledanou na další výpravě do okolí Kasejovic.

Marie Řehořová

FORMANSKOU STEZKOU

Sobota 14. září 2013. Na tento den byl určen pěší výlet po Formanské stezce z Kasejovic.
Všechno dohodnuto a tak jsme sáli připraveni vyjít na trasu již v osm hodin. Musíme ještě počkat na pár spáčů oznámila nám hlavní organizátorka. Netrvalo to dlouho a všichni jsme byli pohromadě a po společném fotu odchod směrem na Újezd u Kasejovic, Zámlyní do Starého Smolivce.Na této první polovině trasy bylo mnoho seznamování, vzhledem k tomu, že se jednalo o první ročník. Za Zámlyním jsme přerušili lov kachen a střelci sklonili své lovecké zbraně k zemi. Možná že jim mezitím kachny odletěly, ale to jsme se již nedozvěděli. Docela v pohodě se nám podařilo dojít do obce Metly. Pro informaci tady byla v roce 2002 obrovská ničivá povodeň po protržení hrází tří rybníků , které jsou nad sebou. Tato povodeň smetla i pořádnou část Blatné. Dnes je vše nové a věřme, že dobře zabezpečené. Odtud vedla příjemná polní cesta středem kukuřičného pole do Starého Smolivce, kolem areálu mysliveckého sdružení Stráž. V místní hospodě na nás byli již připraveni i proto že ve Starém Smolivci byla právě pouť. Při občerstvení jsme se dozvěděli od místních mnoho zajímavého na naše kamarádky turistky. Všichni se v okolí dobře znají a tak jsme natahovali uši, abychom se dozvěděli co nejvíce zajímavostí. Ne že by se přetřásaly pikantnosti, ale pořádně jsme se všichni zasmáli. Po občerstvení se všichni vydali na Dožice, do kterých vedla právě Formanská stezka. Opravdu pěkná trasa pro pěší, cyklisty, on-line bruslaře a v zimě i pro běžkaře. Za kapličkou odbočkou vlevo asi po 200 metrech jsme viděli pomník sovětského partyzána Grigorije Pimonoviče , který zde byl zavražděn nacisty v roce 1944. Druhá lesní cesta nás zavedla zpět na Formanskou stezku a pak už to nebylo moc daleko do Dožic. Zastavili jsme se u Brdského anděla strážce pozitivní energie a  také na odpočívadle na Vraždě. To bylo místo, kde došlo na podzim v roce 1620 ke střetnutí císařských vojsk s armádou českých stavů. Při cestě vpravo bylo možné spatřit jednu větrnou elektrárnu, která i když foukal vítr nebyla v provozu. Možná, že neměla ještě povolení pro dodávku el. energie. Prošli jsme Dožicemi a pokračovali jsme v cestě do Budislavic, kde nás v místní hospůdce U Křížů čekala výborná gulášová polévka a dobré pivko. Paní Křížová s manželem nám připravili opravdu příjemné posezení. Pro informaci neznalých je paní Křížová přebornicí v karetní hře „ lízaný mariáš“. Známe i takové mariášníky z města vzdáleného 70 km, které ve finále přeboru lehce porážela. Po rozloučení  to bylo z Budislavic do Kasejocic, cíle pochodu jen kousek a tak nám ještě zbyl před odjezdem čas na I. Poločas fotbalového utkání Kasejocice x Dvorce. Celý den nás provázelo hezké slunečné počasí a dobrá nálada. A jak prohlásil jeden filmový důstojník „ Tak je to správné, tak to má být „ tak s tím jsme na konci pochodu souhlasili všichni. Tuto hezkou trasu po nás půjde ještě mnoho milovníků turistiky a všem přejeme hezké zážitky. TK BLAMIŠ.

Vildt

Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk, telefon: 371 585 145, ou@mladysmolivec.cz

webdesign: Spinao s.r.o.