formanskastezka
CSENDE

Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Dožice, první etapa

První etapa výstavby cyklostezky je za námi a od března 2013 pokračujeme etapou druhou.

V loňském roce jsme na úseku ze Starého Smolivce ke kapli sv. Anny, který je dlouhý 1530 m, provedli zemní a bourací práce, byly položeny podkladové vrstvy a první vrstva asfaltu. Kolem celého úseky byly provedeny výkopové práce pro odvodňovací příkop a v několika částech byly položeny betonové odvodňovací žlaby. Byl kompletně zrekonstruován most přes Smolivecký potok. Stavebním pracím předcházelo kompletní vyčištění mezí okolo cyklostezky od náletových a starých dřevin. Cesta, na které bylo dříve v určitých úsecích těžké projet na kole nebo projít pěšky, protože rozrostlé křoviny někde průjezd zcela zavřely, je nyní pohodlná cesta - krásná cyklostezka. Je sice ve výstavbě, ale již o vánocích se po cyklostezce procházelo více lidiček, než bývalo zvykem. V letošním roce bude cyklostezka dokončena celá, právě probíhají zemní a bourací práce na úseku od kaple sv. Anny do Dožic, který bude dlouhý 1420 m. Kompletní výstavba cyklostezky by měla stát nejvíce 14 mil. Kč. Celou akci provádíme díky schválené dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu. Dotace bude po splnění všech podmínek smlouvy proplacena do výše 85 % uznatelných výdajů na cyklostezku, což by mělo představovat částku 12 mil. Kč. První návštěvníci snad začnou cyklostezku plně využívat v červenci 2013, kdy by mělo proběhnout slavnostní otevření. Na každé stavbě se vždy vyskytnout drobné problémy a ani při výstavbě cyklostezky tomu není jinak, snažíme se je řešit ku prospěchu všech a věříme, že to úspěšně zvládneme.

Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk, telefon: 371 585 145, ou@mladysmolivec.cz

webdesign: Spinao s.r.o.