formanskastezka
CSENDE

Cyklostezka Formanská stezka Starý Smolivec – Dožice je otevřena

Slavnostní otevření Formanské stezky proběhlo 1.7.2013.

Když jsme v roce 2008 plánovali rozvoj našeho území, rozhodli jsme se pro výstavbu cyklostezky v místech, kde v dávné minulosti vedla stará formanská cesta. Ta přestala svůj účel plnit, když na počátku 20. století začala výstavba okresních silnic a naše obce byly propojeny z Radošic do Starého Smolivce, dále Mladého Smolivce, Budislavic a Dožic. Tato stará formanská cesta zarůstala, na určitých místech byla velmi podmáčená a někde dokonce zarostla tak, že se koleje vyjely o kus dále. My jsme se rozhodli tento kousek našeho území, ke kterému se váže mnoho z naší historie opět zpřístupnit a využít jej k rekreačním sportům a volnočasovým aktivitám. V pondělí 1. 7. 2013 jsme slavnostně otevřeli 3 km dlouhou asfaltovou cyklostezku, která bude sloužit turistům, cyklistům, in-linestům a v zimě i běžkařům. Cyklostezka je rozdělena na dva úseky Starý Smolivec – kaple sv. Anny a kaple sv. Anny – Dožice. Na cyklostezce je sedm zastavení, kde se můžete seznámit s historií tohoto území a šest odpočívadel, kde si můžete odpočinout a relaxovat. Když začneme ze Starého Smolivce, tak první na stezce je Brdský anděl, kterého věnoval v roce 2000 obci pan Václav Česák, dále smírčí kříž zrekonstruovaný v roce 2011, poté památník bitvy na Vraždě, který nám celý vytesal pan Kabátník a který jsme společnými silami postavili v roce 2011 v místech, kde se v roce 1620 bojovalo, dále následuje zastavení u Kocova mlýna, informační tabule o Regionálním protifašistickém odboji a pomníku Pimonoviče, na křižovatce cyklostezky se silnicí II/177 stojí kaplička sv. Anny, kterou začíná druhý úsek a tady jsou odpočívadlo u šípku, a jako poslední na cyklostezce stojí kaplička sv. Izidora, kterou jsme doslova vyřezávali z trní. Celý projekt je spolufinancován z fondu Evropské unie. Náklady na cyklostezku byly celkem 13,9 mil Kč, což je o 300 tis méně, než byl předpoklad a dotace, kterou bychom měli obdržet po splnění všech podmínek, by měla být ve výši 11,8 mil. Kč. Věřím, že cyklostezka bude plnit svůj účel, bude plně využita všemi věkovými kategoriemi a pro naše území bude znamenat rozvoj.

Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk, telefon: 371 585 145, ou@mladysmolivec.cz

webdesign: Spinao s.r.o.